Vill du boka Sadelutprovning

Kontakta oss mer än gärna om du vill veta mer. Vi utgår ifrån Uddevalla samt Rockelsta eller finns på olika event och tävlingar runt om i Sverige. Hyra uppgår till [2000] kronor per månad och betalas månadsvis i förskott enligt faktura. Hela summan för sadeln kommer faktureras och denna faktura kommer att användas för att göra delbetalningarna. På försenade hyresbelopp utgår ränta enligt räntelagen från förfallodagen Avtals/d Hyrestiden kan maximalt uppgå till sex månader. Uppsägning av hyrestid ska göras senast 14 dagar innan nästa månadsskifte. Sker ingen uppsägning av avtalet löper avtalet vidare. När avtalstiden uppnått maximal period om sex månader kan hyresavtalet förnyas alternativt sadeln köpas loss i enlighet med villkoren i detta avtal. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen till [email protected] / [email protected] Köpa loss hyrsadel Hyrestagaren kan när som helst välja att köpa loss sadeln till angivet pris samt räkna av de redan inbetalda hyror som gjorts. Hyrestagaren får räkna av hela det belopp Hyrestagaren betalat i hyra för den aktuella sadeln inom hyresperioden (eventuell ränta på utebliven eller försenad betalning och andra merkostnader avräknas ej). För det fall Hyrestagaren önskar förlänga hyresperioden efter den initiala sexmånadersperioden, sker ingen fortsatt avräkning vid framtida köp. Maximalt belopp som avräknas på sadeln uppgår följaktligen till sex månadshyror. Ägandeförbehåll Uthyraren förbehåller sig äganderätten till sadel tills dess att den till fullo är betald. Ansvar och skada Hyrestagaren åtar sig att hålla sadeln erforderligt försäkrad för skada, stöld och brand under avtalstiden. Sadeln ska returneras väl rengjord och putsad och i samma skick som då uthyrningen påbörjades bortsett från normalt slitage. För eventuella skador som uppkommit blir Hyrestagaren ersättningsskyldig för reparationskostnaderna eller den summa som sadeln minskar i värde enligt Uthyrarens skäliga bedömning. Vid avtalsperiodens slut står Hyrestagaren för eventuella returneringskostnader.

Mikaela Rittfors 0736376439 Anna Florin 0736544266

Org. nr.: 559036-0169

E-postadress: [email protected]

Rittforsridsport AB
559036-0169
Gåre 520
473 91 Henån, Sverige.