Loose rings

En Loose Ring-snaffle består lite av lösa rörliga ringar. Denna typ av bett ger ett minimalt tryck på hästens mun, vilket främjar komfort och acceptans. Styrkanpå bettet beror på flera faktorer, inklusive typ, tjocklek och material på bettet, allt från mild till skarp.