Hissbett

Hiss bett är en typ av hävstångsbit med långa skaft. Den kan användas med en eller två tyglar och kan även förses med kantkedja. En omvandlare kan läggas till för att ansluta den nedre ringen på borrkronan till den mittersta delen av borrkronan. Detta bett är designat för att höja hästens huvud. Men på grund av bettets ökade hävstångseffekt är det endast lämpligt för starka hästar. Bettet är ganska vass till sin natur och rekommenderas för erfarna ryttare.